PicTalk
Interkulturellt bildstöd

Berätta mer

Så funkar det

Enkel att använda

Genom att klicka på bilderna skapar du meddelanden som visas för den du kommunicerar med. Det färdiga meddelandet spelas upp av en talsyntes.

Stöd för flera språk

Vi lägger till nya språk hela tiden. Just nu stöds svenska och arabiska.

Öppen källkod

PicTalk är gratis att använda och kan vidareutvecklas av vem som helst eftersom det är öppen källkod. Se mer på Github. Bilderna i PicTalk kommer från Sergio Palao ARASAAC CC (BY-NC-SA), Sclera Symbols CC-BY-NC 4.0, Pictogenda (Fritt för icke-kommersiellt bruk), Pictogram och Tawasol Symbols CC (BY-SA 4.0).

Om PicTalk

Som nyanländ flykting möter man många utmaningar, inte minst kommunikationssvårigheter i kontakten med samhället. I Sverige finns det idag brist på tolkar, främst inom de stora flyktingspråken arabiska, dari, somaliska och tigrinska.

PicTalk är ett digitalt kommunikationsstöd för iPad med syfte överbrygga språkbarriärer i situationer där personer inte delar något gemensamt språk.

Appen kombinerar bilder som är kopplade till en flerspråkig ordbok och stöder för närvarande arabiska och svenska. Men målet är att översätta till andra stora flyktingspråk där det råder tolkbrist.

PicTalk är utvecklad som ett verktyg som ska vara gratis och tillgängligt för vem som helst – syftet är att hjälpa nyanlända och underlätta både mottagande och integration. Tänkbara användningsområden är sjukvården, asylboenden, skolor och familjehem. I samtal utan tolk kan PicTalk bidra till varje människas rätt till kommunikation och en jämlik vård.

På vänster sida i appen finns situationsspecifika ord och fraser och på höger sida mer allmänna ord för t.ex. siffror, tid, känslor och vägbeskrivningar. Innehållet är i det här skedet på arabiska (standardarabiska) och svenska och läses även upp av en talsyntes. Eftersom det bara är en betaversion är innehållet begränsat för reception och blodprovstagning, men planen är att utöka innehållet efter behov och i samarbete med verksamheter och användare.

Om du vill ha mer information, ge förslag eller om du arbetar på en verksamhet som har behov av ett flerspråkigt kommunikationsstöd och skulle vara intresserad av att vara med och utveckla innehållet efter era behov så hör gärna av dig!


Bakgrund

Hur blev PicTalk till?

 • Hösten 2015

  Hack for Refugees

  En första prototyp av PicTalk skapades under ett hackathon den 5-6 december i Göteborg, som arrangerade av Hack for Refugees.

 • Våren 2016

  Utveckling och tester

  Under våren blev appen en del av ett magisteruppsats i språk och interkulturell kommunikation vid Göteborgs universitet. Uppsatsen kan laddas ned här.

 • Höst 2016

  Utrullning av Beta-version

  I oktober 2016 blev en beta-version klar för iPad. För att få en inbjudan till testversionen maila lorna.bartram@gmail.com.

 • Hösten 2016

  Presentationer av projektet

  Pictalk presenterades på konferensen Specialpedagogik i förskolan. Presentationen kan laddas ned här.

Om oss

Lorna Bartram

Masterstudent i arabiska och interkulturell kommunikation

E-post: lorna.bartram@gmail.com

Telefon: 070-4043911

Webbplats

Pak Lau

Interaktionsdesigner

E-post: pakwlau@gmail.com

Webbplats